இருக்கும் பயனர்
உள்நுழையவும்
புதிய பயனர்?
இலவசமாக பதிவு
123worker is a marketplace for internet work
உங்கள் பணி ஸ்மார்ட் வழி செய்து ஆன்லைன்! உடனடியாக நம் தொழிலாளர் 24/7 பணிகளை கேட்டுக்கொள்கிறேன். திறம்பட தரம் மற்றும் விலை ஒரு உயர் மட்ட கொண்டு, வேகமாக செய்து எந்த பணியை செய்யவும்.
நொடிகளில் ஒரு திட்டம் வெளியிடுங்கள். இப்போது முயற்சி!
 
 
சிறிய பணிகளை வேலை வேலை மூலம் பணம் சம்பாதிக்க
Join us and select from thousands of tasks and work whenever it is convenient.
As a 123 worker you: can work from home or cellphone choose your own work hours get paid for doing good work
இலவசமாக இப்போது உள்நுழையவும்!
 
எங்கள் சர்வதேச தொழிலாளர் பிணைய இருந்து முடிவுகளை பெற
Ask workers to complete your tasks to get results.As an employer you:
  • Have access to a global, on-demand, 24 x 7 workforce
  • Get thousands of tasks completed in minutes
  • Pay only when you're satisfied with the results
இப்போது ஒரு திட்டம் பதியுங்கள்!

Find interesting task

Work

Earn money
 
                                                                                       
Fund your account

Publish tasks

Get the results
 Your business can use 123worker to :


Clean your data
    Verification & de-duplication
    Data entry & collection
    Algorithm training
Categorize items

    Categorize products
    Classify images
Create a categorization project
Get feedback

    Test search relevancy
    Product usability testing
    Research
Create & moderate content

    Moderate photos & content
    Content creation & editing
    Transcription
 

Get traffic
    Qualification
    பதிவு
    Get leads

Transcription
    Transcription of a video
    Transcription of a recorded sound
மொழிபெயர்ப்பு
   Translate any document in any language

Search, click, and engage
 
Promote your activity
    புக்மார்க் ஒரு பக்கம் (அ.தி.மு.க., சுவையாக, Mixx, ...) (digg, Delicious, Buzz,...)
    Google (+1), Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat
    Youtube / Vimeo / Dailymotion / Vevo
Forums & blogs
    Let people to talk about you on forums  
    Yahoo Answers/Answebag/Quora/Wikians
    Comment on other blogs
    Blog/website owners
Testing / download, install
    Mobile applications (iPhone & Android)
    Testing a website
Writing
    Write an honest review (service, product)
    ஒரு கட்டுரை எழுத
 
சர்வே

Receives online votes
For you or your website
Seo campaign
Programmation skills
php, js, asp, vb, c++
Animation design
Movie animation

Sign up and publish your tasks now !

 
 
 
 

Copyright © 网站版权归属广州阿文网络科技有限公司,所有备案号:粤ICP备20058342号-2